Ποιοι είμαστε

AB COMPLIANCE

Η AB Compliance προέκυψε μέσα από την συνεργασία της Ελληνικής δικηγορικής εταιρείας «Μπεντενιώτης και Συνεργάτες, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι» με την Κυπριακή εταιρεία συμβούλων «APC Audit Tax Advisory Ltd». Ο σκοπός της συνεργασίας είναι η συγκρότηση ομάδας ειδικών συμβούλων και συνεργατών, για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υποχρέωση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στην Ελλάδα για συμμόρφωση τους με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την εσωτερική νομοθεσία για την πρόληψη «της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Η εφαρμογή της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, μαζί με τις Συστάσεις οι οποίες εκδίδονται από το FATF δημιούργησαν αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις για τις Ελληνικές Εποπτικές Αρχές, καθώς και για τα αρμόδια πρόσωπα και οντότητες.

Οι υπηρεσίες συμμόρφωσής στοχεύουν να βοηθήσουν τα υπόχρεα πρόσωπα και οντότητες στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουν τις απαιτητικές αυτές  καταστάσεις. Οι υπηρεσίες μας σχεδιάζονται και εκτελούνται με βάση τόσο τη σχετική νομοθεσία όσο και τις βέλτιστες πρακτικές και στοχεύουν στην ερμηνεία και την απλοποίηση των κανονιστικών αυτών απαιτήσεων σε σαφείς, συνοπτικές και ουσιαστικές ενέργειες.

Μπεντενιώτης & Συνεργάτες, Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι

Η Δικηγορική Εταιρεία «Μπεντενιώτης & Συνεργάτες, Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι», δραστηριοποιείται σε μία ευρεία κλίμακα δικαίου και με πολυετή εμπειρία στον χώρο, παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες.  Μοναδικός μας στόχος η άρτια εκπροσώπηση των πελατών μας, προσαρμοζόμενοι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον. Οι συνεργάτες μας, διαθέτουν εξειδίκευση σε τομείς του εμπορικού, εταιρικού δικαίου και επιχειρησιακού δικαίου, του δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου, του αστικού δικαίου καθώς και του δικαίου ιδιωτικών επενδύσεων, με έμφαση στη νομική υποστήριξη και προώθηση στρατηγικών επενδυτικών στόχων.

Η αξιοσημείωτη εμπειρία μας σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνογνωσία εγγυώνται καινοτόμες προσεγγίσεις, δίνοντας ταυτόχρονα λύσεις και στα πιο πολύπλοκα νομικά ζητήματα. Η συνεργασία μας με  Καθηγητές Πανεπιστημίου, εξειδικευμένους νομικούς και οικονομολόγους σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζει  αποτελέσματα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με στόχο την πολύπλευρη ανταπόκριση στις εκάστοτε προκλήσεις και απαιτήσεις.  Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων σε αυτόν του τουρισμού, των επενδύσεων, των κατασκευών και της κεφαλαιαγοράς. Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας αυτών, καλύπτουμε όλα τα προκύπτοντα νομικά προβλήματα δίνοντας λύσεις και στις πιο απαιτητικές και πολύπλοκες  περιπτώσεις.

APC Audit Tax Advisory Ltd

Η APC Audit Tax Advisory Ltd, ένας πρωτοπόρος ελεγκτικός και συμβουλευτικός οίκος με δεκαετίες εμπειρίας και με βάση την Κύπρο, παρέχει υψηλής ποιότητας φορολογικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνή και εγχώρια πελατεία που αποτελείται από τοπικές και διεθνείς, διασυνοριακές επιχειρήσεις.  Το μέγεθός μας, μάς επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι και πάνω από όλα μας επιτρέπει να παρέχουμε ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες. Με γνώμονα τις βασικές μας αξίες της ικανότητας, της ακεραιότητας και του σεβασμού, στην APC λειτουργούμε με τη θεμελιώδη φιλοσοφία ότι κάθε πελάτης αξίζει εξαιρετική και έγκαιρη εξυπηρέτηση από τους έμπειρους επαγγελματίες μας.

Η APC τηρεί αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας και πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).  Επιπρόσθετα, τα μέλη της ομάδας επαγγελματιών μας, ανήκουν σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς ορκωτών λογιστών/ελεγκτών όπως το American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) και συμμορφώνονται πλήρως με τα επαγγελματικά πρότυπα των σχετικών διεθνών οργανισμών από τους οποίους έχουν αδειοδοτηθεί και στους οποίους υπάγονται.

Η APC είναι μέλος του TAG Alliances, ενός διεθνούς οργανισμού δικηγορικών και ελεγκτικών οίκων με παρουσία σε 105 χώρες, μέσω 290 γραφείων – μελών.  Τα μέλη του TAG Alliances επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια βάσει της επαγγελματικής τους ικανότητας, της δέσμευσης τους στην άρτια εξυπηρέτηση των πελατών τους, την αξιοπιστία  τους καθώς και επαγγελματικές συστάσεις από άλλους οργανισμούς.  Η συμμετοχή μας στην ομάδα της TAG Alliances, μας επιτρέπει να αξιοποιούμε την εμπειρία μας σε διεθνές επίπεδο.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Δρ. Μανωλης Α. Μπεντενιωτης

O Δρ. Μανώλης Α. Μπεντενιώτης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Ειδικεύεται στον τομέα του δημοσίου δικαίου και έχει ενεργήσει ως επικεφαλής νομικός σύμβουλος σε πολυάριθμες επενδυτικές δραστηριότητες. Έχει παράλληλα την ιδιότητα του δημοσιογράφου περιοδικού τύπου και του οικονομολόγου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έχει σπουδάσει Νομικά (Πτυχίο), Πολιτική Επιστήμη (Πτυχίο) και Δημόσια Διοίκηση (Πτυχίο). Ακόμα έχει παρακολουθήσει Φιλοσοφία και Θεολογία. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές επικεντρώθηκαν στον τομέα της Περιφερειακής Ανάπτυξης (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών) και της Προστασίας Περιβάλλοντος (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών). Κατέχει διδακτορικό στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες (Τίτλος Διατριβής: «Ενιαίο Περιφερειακά Αποκεντρωμένο Ελληνικό, Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και η συμβολή του στην Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας»).

 

Ο Μαν. Α. Μπεντενιώτης έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό τμήμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Ικάρων, έχει παραδώσει μαθήματα σε Μεταπτυχιακά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΤΕΙ Πειραιά, ενώ σήμερα  επισκέπτης διδάσκει στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει βιβλία, μελέτες δοκίμια και άρθρα με αντικείμενο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Προστασία Περιβάλλοντος, την Κοινωνική Ασφάλιση και την Κοινωνική Πολιτική. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα συγγράμματα: «Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Ιστορική αναδρομή. Η κρίση. Η προοπτική» (2001), «Κοινωνική Ασφάλιση, Η μεταρρύθμιση και η αποκέντρωση του συστήματος» (2004).

 

Έχει διατελέσει Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, επί σειρά τετραετιών Βουλευτής Πειραιά και Νησιών, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, καθώς και Υποδιοικητής του ΙΚΑ αρμόδιος για την Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ αρμόδιος για την οικονομική πολιτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και Πρόεδρος και μέλος επιτροπών της Βουλής.

Είναι μέλος, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, της Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης, της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τύπου κα Επικεφαλής του Δικτύου Ενεργών Πολιτών κατά της Διαφθοράς και υπέρ της Διαφάνειας.

ΑθηνA Φ. ΚωνσταντIνου

Η κα. Αθηνά Κωνσταντίνου είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στη Λογιστική και το Εταιρικό Δίκαιο, από το Bernard M. Baruch School of Business του City University της Νέας Υόρκης. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στα Πληροφοριακά Συστήματα Υπολογιστών από το Bernard M. Baruch School of Business του City University της Νέας Υόρκης. Είναι Εγκεκριμένη Λογιστής/Ελεγκτής (Certified Public Accountant) με άδεια στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης και είναι Διεθνές Μέλος του American Institute of Certified Public Accountants. Κατέχει επίσης την πιστοποίηση του Chartered Global Management Accountant (CGMA), είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής σε Χρηματοοικονομικά Θέματα (CFEI) διαπιστευμένη από το National Financial Educators Council στις ΗΠΑ και είναι μέλος του Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), του Sports Financial Advisers Association, του International Tax Planners Association και του International Wealth Planners Association.

Η κα. Κωνσταντίνου κατέχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο και έχει διατελέσει ως σύμβουλος επί φορολογικών και επιχειρηματικών θεμάτων στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χώρο για περισσότερα από 30 χρόνια. Έχει ασκήσει το επάγγελμα του Ελεγκτή για αρκετά χρόνια στη Νέα Υόρκη με εκτενή συμμετοχή στον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό και την συμβουλευτική επιχειρήσεων. Έχει υπηρετήσει ως Λειτουργός Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση τις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για της εταιρεία APC για σχεδόν μια δεκαετία και συμβουλεύει εποπτευόμενες οντότητες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σε διάφορα θέματα Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Αργυρης Μ. Μπεντενιωτης

Ο Αργύρης Μ. Μπεντενιώτης είναι δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Συνεργάζεται με εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις παρέχοντας νομικές συμβουλές οικονομικής, επενδυτικής και συμβατικής φύσης.  Έχει μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική στη  διάρθρωση μεγάλων συναλλαγών και έχει ενεργήσει ως νομικός σύμβουλος σε πολλές και σημαντικές περιπτώσεις επενδυτικών δραστηριοτήτων και αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του, έχει ενεργήσει ως σύμβουλος σε πολυεθνικές, επενδυτικές, ναυτιλιακές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς δικαίου που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες.

Έχει σπουδάσει Νομικά (Πτυχίο) και Πολιτική Επιστήμη (Πτυχίο). Οι μεταπτυχιακές του σπουδές επικεντρώθηκαν στον τομέα του Διεθνούς Δικαίου (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών) στο University College London (UCL) και της Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών) στο Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Δίκαιο Επενδύσεων και την Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών.  Έχει διδάξει Επιχειρησιακό Δίκαιο σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το έτος 2017 έως και σήμερα είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών άρθρων τόσο σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά όσο και σε ξένα σχετικά με το επενδυτικό δίκαιο και την Ανάπτυξη.  Μιλάει τρεις γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Λαζαρος Γ. Ιωαννου

Ο κ. Λάζαρος Γ. Ιωάννου είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πτυχίου Νομικής (LLB) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Επιπρόσθετα, ο κ. Ιωάννου είναι κάτοχος του Advanced Certificate από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) και είναι μέλος του Association of CertifiedAnti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Ο κ. Ιωάννου κατέχει εκτενή εμπειρία στον τομέα των της παροχής  εταιρικών και διοικητικών υπηρεσιών, έχοντας υπηρετήσει αυτόν τον τομέα για επτά χρόνια από διάφορες θέσεις. Έχει επίσης διατελέσει ως Λειτουργός Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε εταιρεία παροχής εταιρικών και  διοικητικών υπηρεσιών (Corporate Service Provider) για σειρά ετών.

Ο κ. Ιωάννου διευθύνει το τμήμα παροχής υπηρεσιών σε θέματα συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της APC και συμβουλεύει πελάτες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.